Vesti

Razvojni biznis centar Kragujevac, u saradnji sa srednjom Politehničkom školom u Kragujevcu i 6 preduzeća realizuje program podrške zapošljavanju mladih u metalo-preradjivačkom sektoru, u Kragujevcu. Program je deo projekta ’’Prave veštine po meri poslodavca’’ I program uključuje praksu za najbolje učenike u partnerskim. Detaljnije
Tokom jula u Lučanima je GS Građevine Nezavisnost sproveo jednodnevnu obuku za članove sindikalnih organizacija preduzeća izabranih za projektne aktivnosti. Cilj obuke je bio da se unaprede znanja učesnika u oblasti kolektivnog pregovaranja (posebno strategije i taktika) i mirnog resavanja radnih sporova. Detaljnije
Obuka „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama“ posvećena karijernom vođenju i savetovanju učenika i mladih iz osetljivih grupa održana je 6. i 7. jula 2017. godine i okupila je 22 nastavnika iz 12 škola širom Srbije. Detaljnije
U Leskovcu je 29-30 juna 2017. godine održana obuka za poverenike sindikata UGS „Nezavisnost i SSSS iz građevinskih preduzeća sa teritorije gradova Niš, Leskovac i Vranje. Na obuci su predstavljeni rezultati analize radnih prava građevinskih radnika u RS koja je sprovedena ove godine, kao i zakonske osnove i problemi u praksi kada je reč o bezbednosti i zdravlju na radu.  Detaljnije
U organizaciji Unije poslodavaca Srbije održana je obuka za mentore koja je deo projekta “Dobar mentor=odlična praksa”. Projekat ima za cilj da promoviše i unapredi kvalitet stručnih praksi koje se realizuju u preduzećima u našoj zemlji. Detaljnije
 Seminar-radionica u okviru projekta “Pravo u službi sindikata” u organizaciji Samostalnog sindikata metalaca Srbije održan je 7. juna u Beogradu.  Detaljnije
Na Tari je 1. i 2. juna 2017. održan seminar-radionica u okviru projekta “Pravo u službi sidikata” u organizaciji Samostalan sindikat metalaca Srbije. Seminar je bio posvećen bezbednosti i zdravlju na radu, mirnom rešavanju radnih sporova i saradnji sa inspekcijom rada.      Detaljnije
U okviru projekta „Dobar mentor = Odlična praksa“ koji sprovodi Unija poslodavaca Srbije izrađen je „Priručnik za mentore“ koji će pomoći u organizovanju stručnih praksi kod poslodavaca. Publikacija sadrži poglavljakoja se odnose na to šta je mentorstvo i koji je njegov značaj, kao i kako uspostaviti uspešan mentorski odnos i zašto je mentorstvo značajno za mentora. Detaljnije
Kao deo projektnih aktivnosti u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, koji sprovodi Samostalni sindikat metalaca Srbije, omogućeno je postavljanje pitanja pravnoj službi sindikata  i dobijanje odgovora putem sajta Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Detaljnije
U Beogradu je 31. maja 2017. godine održana radionica u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, posvećena Zakonu o radu i njegovoj primeni, kao i kolektivnom pregovaranju sa poslodavcima u preduzeću.    Detaljnije
Prvi događaj organizovan u okviru projekta “KViS na BIS III”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola, je Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje održan 31. maja 2017. godine. Izlagači na sajmu su bili predstavnici 15 ovogodišnjih najboljih škola iz cele Srbije koji su se takmičili za jednu od nagrada.  Detaljnije
Tokom maja meseca publikovana je online platforma (www.eckarijera.rs) sa ciljem podizanja vidljivosti teme karijernog razvoja mladih i prepoznatljivosti mera karijernog razvoja mladih po jačanje kapaciteta zapošljivosti i zapošljavanje. Detaljnije
U maju mesecu održan je trodnevni trening za buduće mentore stručne prakse iz tri kompanije iz Kraljeva iz drvo-prerađivačkog sektora, koje su partneri na projektu “Prave veštine po meri poslodavaca“ koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac. Detaljnije
U okviru projekta „Unapređenje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji“, koji sprovodi GS Građevinarstva IGM DI I PP Nezavisnost, sprovedena je 24-25. maja 2017. godine dvodnevne obuka za poverenike sindikata UGS “Nezavisnost i SSSS iz građevinskih preduzeća sa teritorije grada Beograda i okoline. Detaljnije
Razvojni biznis centar Kragujevac, u saradnji sa Drugom tehničkom školom u Kragujevcu i 5 preduzeća realizuje program podrške zapošljavanju mladih u drvo -preradjivačkom sektoru u Kragujevcu. Program je deo projekta ’’Prave veštine po meri poslodavca’’ i program uključuje praksu za najbolje učenike u partnerskim preduzećima. Detaljnije
 Razvojni biznis centar Kragujevac, u saradnji sa Tehničkom školom u Čačku i Prvom Tehničkom školom u Kragujevcu, kao i preduzeća iz Kragujevca i Čačka realizuje program podrške zapošljavanju mladih u IT sektoru. Program je deo projekta ’’Prave veštine po meri poslodavca’’ i  uključuje praksu za najbolje učenike u partnerskim preduzećima. Detaljnije
Na Tari je 18. i 19. maja 2017. godine održana radionica u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, koji sprovodi Samostalni sindikat metalaca Srbije. Detaljnije
U maju mesecu realizovana je stručna obuka i obuka mekih veština u okviru projekta “Prave veštine po meri poslodavaca“ koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac. Projektni tim je u saradnji sa partnerskom Šumarskom školom u Kraljevu, nakon izvršene selekcije kandidata, realizovao program stručne obuke i obuke mekih veština za izabrane kandidate drvnio-prerađivačkog profila. Stručna obuka je realizovana po planu i programu satavljenim od strane profesora koja je pored teroretskog dela sadržala i praktični deo u radionici. Učesnici su na stručnoj obuci osvežili glavna teoretska znanja, kako bi se što bolje pripremili za stručnu praksu koja će biti organizovana u 3 kompanije. Obuku je sproveo stručni kadar škole, koji je pratio i procenjivao kandidate na obuci. Nakon završetka obuke učesnici su radili testove stručnog znanja prema kome su i rangirani. Obuka mekih veština je obuhvatila teme kao što su timski rad, komunikaciju i poslovna etika. Detaljnije
Granski sindikat građevinara, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede “Nezavisnost” sprovodi projekat „Unapređenje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji “ u okviru koga je predviđeno uspostavljanje specijalizovanih alata za pružanje pravnih usluga “ Priručnika za zaštitu prava građevinskih radnika“. Detaljnije
Kao deo projektnih aktivnosti u okviru projekta  “Unapređenje kapaciteta za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji“, koji sprovodi granski sindikat građevine “Nezavisnost”, omogućeno je postavljenje pitanja pravnoj službi sindikata u okviru odeljka na sajtu “Pravna pomoć” koji se sastoji iz dva dela: pravna mišljenja i primeri iz prakse. Detaljnije