Omogućeno postavljanje pitanja pravnoj službi sindikata putem sajta Samostalnog sindikata metalaca Srbije

01.06.2017.


Kao deo projektnih aktivnosti u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, koji sprovodi Samostalni sindikat metalaca Srbije, omogućeno je postavljanje pitanja pravnoj službi sindikata  i dobijanje odgovora putem sajta Samostalnog sindikata metalaca Srbije.