Samostalni sindikat metalaca Srbije održao radionicu u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”

31.05.2017.


U Beogradu je 31. maja 2017. godine održana radionica u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, posvećena Zakonu o radu i njegovoj primeni, kao i kolektivnom pregovaranju sa poslodavcima u preduzeću. 

 

Radionica je usmerena na obuku sindikalnih aktivista sa nivoa preduzeća o osnovnim odredbama radnog zakonodavstva i kolektivnom pregovaranju,  informisanosti zaposlenih o pravima koja vode boljem sprovođenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu.

Radionica je deo projekta “Pravo u službi sindikata” koji sprovodi Samostalni sindikat metalaca Srbije.