Samostalni sindikat metalaca Srbije održao još jednu radionicu u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”

19.05.2017.


Na Tari je 18. i 19. maja 2017. godine održana radionica u okviru projekta “Pravo u službi sindikata”, koji sprovodi Samostalni sindikat metalaca Srbije.

Radionica je posvećena Zakonu o radu i njegovoj primeni, kolektivnom pregovaranju sa poslodavcima u preduzeću i usmeren je na obuku sindikalnih aktivista sa nivoa preduzeća o osnovnim odredbama radnog zakonodavstva i kolektivnom pregovaranju; informisanosti zaposlenih o pravima koja vode boljem sprovođenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu.

Na skupu su učestvovali predstavnici sindikata iz 5 preduzeća  iz metalskog sektora iz regiona Zapadna Srbija.