Realizovana stručna obuka i obuka mekih veština za mlade nezaposlene u Kraljevu

15.05.2017.


U maju mesecu realizovana je stručna obuka i obuka mekih veština u okviru projekta “Prave veštine po meri poslodavaca“ koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac.

Projektni tim je u saradnji sa partnerskom Šumarskom školom u Kraljevu, nakon izvršene selekcije kandidata, realizovao program stručne obuke i obuke mekih veština za izabrane kandidate drvnio-prerađivačkog profila.

Stručna obuka je realizovana po planu i programu satavljenim od strane profesora koja je pored teroretskog dela sadržala i praktični deo u radionici. Učesnici su na stručnoj obuci osvežili glavna teoretska znanja, kako bi se što bolje pripremili za stručnu praksu koja će biti organizovana u 3 kompanije. Obuku je sproveo stručni kadar škole, koji je pratio i procenjivao kandidate na obuci. Nakon završetka obuke učesnici su radili testove stručnog znanja prema kome su i rangirani.

Obuka mekih veština je obuhvatila teme kao što su timski rad, komunikaciju i poslovna etika.