Izrađen priručnika za „pravne timove“ u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji “

15.05.2017.


Granski sindikat građevinara, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede “Nezavisnost” sprovodi projekat „Unapređenje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji “ u okviru koga je predviđeno uspostavljanje specijalizovanih alata za pružanje pravnih usluga “ Priručnika za zaštitu prava građevinskih radnika“.

Priručnik sadrži 7 celina i one obuhvataju: Zakon o radu – najčešće postavljana pitanja i odgovore, pregled izmena i dopuna Zakona o radu iz 2014. godine, bezbednost i zdravlje na radu – zakonske osnove, korake za smanjenje rizika na gradilištima, izabrana mišljenja Ministarstva rada i sudova, pojmovnik dostojanstvenog rada i pregled organa javne vlasti za zaštitu radnih prava.