U KRAGUJEVCU POČELA REALIZACIJE PROGRAMA LETNJE PRAKSE ZA UČENIKE SREDNJIH TEHNIČKIH ŠKOLA

05.07.2016.


Program letnje prakse se realizuje u okviru projekta „Prave veštine po meri poslodavaca, faza II“, koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac u partnerstvu sa Politehničkom školom u Kragujevcu, Prvom tehničkom školom i Drugom tehničkom školom.

Tokom juna meseca izvršene su neophodne pripreme za organizovanje letnje prakse. Raspisan je najpre, u dogovoru sa firmama, javni poziv po školama za letnju praksu. Na konkurs se ukupno prijavilo 42 učenika. Nakon završenog konkursa, izvršeno je bodovanje prijava u skladu sa dogovorenom procedurom i razmeštaj učenika po firmama. Letnja praksa u firmama počela je 01.07.2016. godine. Ukupno je na letnju praksu upućeno 42 učenika iz 3 srednje tehničke škole.