PILOTIRANJE NOVE MERE ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U ČAČKU – STRUČNA OBUKA I RADNA PRAKSA

24.06.2016.


Program stručne obuke mladih nezaposlenih iz metalo-prerađivačkog sektora u Čačku je uspešno završen. Program je organizovan u okviru projekta “Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanje mladih” faza IV.

Pilotiranje nove mere za zapošljavanje mladih na lokalu izvedeno je prema identifikovanim potrebama privrede iz metalo-prerađivačkog sektora. Obuka pomaže mladima da osveže i unaprede svoja stručna tehnička znanja, što je važan preduslov za buduće zapošljavanje i obavaljanje posla u skladu sa potrebama poslodavaca.