JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U METALO-PRERAĐIVAČKOM SEKTORU

19.05.2016.


Program se organizuje u okviru projekta „Učešće omladinskog civilnog sektora u unapređenju politika za zapošljavanje mladih “ faza IV, koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, u saradnji sa Gradom Čačkom, Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Čačak, Mašinsko – saobraćajnom školom i kompanijama iz metalo-prerađivačkog sektora. Javni poziv za učešće mladih, nezaposlenih objavljen je 18. maja 2016. godine.