ORGANIZOVANA OBUKA ZA SINDIKALNE POVERENIKE O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU

15.05.2016.


Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ organizovao je tokom aprila i maja 2016. godine u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu obuke za sindikalne poverenike o kolektivnom pregovaranju, upoznavanju sa granskim kolektivnim ugovorom i pristupu pregovaranju na nivou preduzeća.

Projektom „Unapređenje kapaciteta sindikat za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća„ predviđeno je održavanje šest obuka u šest gradova Srbije u cilju detaljnijeg upoznavanja sindikalnih predstavnika sa sadržajem granskog KU i unapređenja postupka restrukturiranja JKP.