O nama

Solidar Suisse je švajcarska organizacija, koja je posvećena stvaranju pravednijeg društva, promovišući dostojanstven rad i demokratsku participaciju, u cilju dostizanja dostojanstvenog života. Organizacija stvara inovativne strategije, kako bi se smanjilo siromaštvo i obezbeđuje humanitarnu pomoć za ljude kojima je to potrebno. Solidar Suisse je aktivna u preko 50 projekata u 12 zemalja Centralne i Južne Amerike, Afrike, Azije i Evrope.

Broj ljudi širom sveta koji su predmet izrabljivanja iznosi 1,5 milijardi. Oko 1,75 milijardi svetske populacije živi u siromaštvu. Ovu statsitiku bi trebalo promeniti. Da bi došlo do promene, ovim ljudima bi trebalo omogućiti da zarađuju dovoljno za život. Moraju se poštovati njihova osnovna prava. Oni moraju postati deo demokratskog procesa.

Istorija nas uči da samo oni koji su direktno pogođeni neizvesnim uslovima života mogu poboljšati svoj položaj. Ipak, mi im možemo pomoći u toj borbi. Stoga Solidar Suisse doživljava sebe kao partnera u tom razvoju koji radi na poboljšanju uslova života, ruku pod ruku sa radnicima i poljoprivrednicima, nezaposlenima i licima bez imovine, ruku pod ruku sa sindikatima i društvenim pokretima.

Projekti u zemljama u razvoju

U najsiromašnijim zemljama Afrike i Latinske Amerike i zemljama u razvoju, kao što su Južnoafrička Republika ili Kina, trudimo se da uspostavimo pristojne uslove za rad – platu koja pokriva osnovne životne troškove, demokratiju i poštovanje ljudskih prava. U slučaju katastrofa, dostavljamo humanitarnu pomoć.

Prisutni smo i na teritoriji jugoistočne Evrope gde svojim programima nastojimo da poboljšamo uslove rada, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje struktura socijalnog partnerstva.

Stav Švajcarske se mora menjati

Da bi se pobedilo siromaštvo na svetskom nivou, bogate nacije sa razvijenom industrijom – među kojima je i Švajcarska – moraju da promene svoj stav. Solidar Suisse sprovodi kampanje za poštovanje ljudskih prava u okviru švajcarske ekonomske i spoljne politike..

Solidarnost od 1936

Organizacija Solidar Switzerland osnovana je 1936. godine pod nazivom Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada (engl. Swiss Labour Assistance – SLA). Njeni osnivači su Švajcarska konfederacija sindikata i Socijal-demokratska partija. Kao deo evropske Solidar mreže, Solidar Switzerland sarađuje sa više od 50 humanitarnih agencija i dobrotvornih organizacija, kao i sa nevladinim sektorom.

Solidar Switzerland poseduje prestižnu švajcarsku ZEWO oznaku (Zewo Zertifikat) koja se dodeljuje dobrotvornim organizacijama i koja predstavlja garant transparentnog i uspešnog korišćenja doniranih sredstava. Organizaciona i upravljačka struktura organizacije Solidar Switzerland usaglašena je sa Swiss NPO-Code dobrim praksama korporativnog upravljanja.

 

SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2005-2012

A) Projekat – “Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji” Projekat je započet u aprilu 2008. godine, kao nastavak uspešne implementacije prethodnog…

 

SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2013-2016

Cilj programa: Osnažiti aktere civilnog društva da uđu u plodotvoran dijalog sa donosiocima odluka u cilju dostizanja određenih standarda…