O nama

Solidar Suisse je švajcarska nevladina organizacija koja se bori za dostojanstven rad i demokratsku participaciju, sa preko 50 projekata u celom svetu, kao i kroz kampanje podizanja svesti u Švajcarskoj.

Naša motivacija, naša vizija

Širom sveta, 1,5 milijarda ljudi živi u prekarnim uslovima. Da bi se ovo promenilo na bolje, oni moraju da zarađuju bar minimum koji je dovoljan za život. Njihova osnovna prava moraju da se poštuju. Oni moraju da budu osnaženi da učestvuju u demokratskim procesima. Industrijalizovane zemlje moraju ponovo da razmotre svoje poslovne prakse i ekonomske politike. Naša vizija sveta uključuje društvo dostojanstvenog rada, socijalne pravde, bez siromaštva, gde će svi ljudi moći da uživaju svoje pravo na samostalan život u dostojanstvu.

Naši projekti u zemljama u razvoju

Solidar Suisse je posvećen dostojanstvenom radu i demokratskoj participaciji u najsiromašnijim zemljama Afrike i Latinske Amerike, kao i u zemljama u razvoju Istočne Evrope i Kini. Mi takođe pružamo humanitarnu pomoć, kao i pomoć nakon prirodnih katastrofa.

Naše kampanje u Švajcarskoj

Solidar Suisse i njegove inovativne kampanje podižu svest javnosti o tome kako konzumerizam utiče na ljude u zemljama u razvoju.

Naša ekspertiza

Razvojni program koje sprovodi Solidar Suisse uživa podršku SDC, švajcarske vladine Agencije za razvoj i saradnju. Solidar Suisse je sertifikovan od strane ZEWO, švajcarske agencije za monitoring prikupljanja finansijskih sredstava, što osigurava ekonomičnu i efektivnu upotrebu donacija za svrhu koja je namenjena. 

Naša mreža

Solidar Suisse je osnovan od strane švajcarskih sindikata i Socijaldemokratske partije Švajcarske. Solidar Suisse je član evropske mreže “Solidar”, koja obuhvata preko 50 agencija za pružanje pomoći i nevladinih organizacija.

 

SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2005-2012

A) Projekat – “Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji” Projekat je započet u aprilu 2008. godine, kao nastavak uspešne implementacije prethodnog…

 

SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2013-2016

Cilj programa: Osnažiti aktere civilnog društva da uđu u plodotvoran dijalog sa donosiocima odluka u cilju dostizanja određenih standarda…

 

SOLIDAR SUISSE U SRBIJI 2017-2020

U periodu od 2017. do 2020. Solidar Suisse u Srbiji i Bosni i Hercegovini sprovodi program “Inicijative za Dostojanstven rad i socijalnu sigurnost u Jugoistočnoj Evropi”.