Unapređenje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji-faza 2

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Nastavak unapređenja, proširenja i kvalitetnije institucionalizacije pravnih usluga koje sindikat pruža članstvu, transparentniji rad Inspektorata za rad i novi kolektivni ugovori, koji vode boljem sprovođenju radnog zakonodavstva i uživanju radnih prava i sloboda na radnom mestu

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Konsultativni sastanak - najava projektnih aktivnosti

2.  Izbor preduzeća/povereništava za koje će se sprovoditi projektne aktivnosti

3. Obuka/trening za članove Odbora poverenika i sindikalne aktiviste na nivou preduzeća (pravne timove) i radionica razmene

4.  Proširenje pravnih timova i praćenje rada timova na nivou preduzeća i regionalnom nivou

5.  Ažuriranje baze podataka i web site

6. Uspostavljanje specijalizovanih alata za pružanje pravnih usluga - izrada priručnika za pravne timove

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 20. februara do 30. novembra 2018. godine