Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju

CILJ PROJEKTA:  Poboljšanje poštovanja i primene propisa radnog prava kroz povećanje vidljivosti i primene delotvornih mehanizama vansudskog rešavanja radnih sporova, sa posebnim osvrtom na institut mirnog rešavanja radnih sporova putem povećanje nivoa informisanosti stanovništva, zaposlenih i poslodavaca o prednostima instituta MRRS i jačanjem kadrovskih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Četiri radionice o mirnom rešavanju radnih sporova u 4 grada u Srbiji

2. Promocija online kursa i aplikacije za mirno rešavanje radnih sporova za poslodavce

3. Povećanje vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kroz profesionalno održavanje naloga Agencije na društvenim mrežama Facebook i Twitter

4. Izrada proširenog izdanja Priručnika o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova

5. Promocija izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

6. Konferencija na temu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

7. Radionica za stručno usavršavanje novoizabranih miritelja i arbitara

8. Obuka o veštinama medijacije za miritelje i arbitre

9. Koordinacija aktivnosti putem redovnih sastanaka sa predstavnicima socijalnih partnera, predstavnika Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, uključujuči i miritelje i arbitre

 

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 09. marta do 30. novembra 2018. godine