P4OCD – Podrška za unapređenje javnih politika za zapošljavanje mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini - faza 2

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprineti transparentnom, inkluzivnom i odgovornom procesu kreiranja javnih politika u Srbiji i Bosni i Hercegovini  i unaprediti javne politike u oblasti zapošljavanja mladih koje počivaju na rešenjima problema zasnovanim na dokazima, transparentosti i inkluzivnosti u procesu donošenja odluka

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Stručna podrška          

2. Monitoring posete

3. Radionice za praćenje efekata zagovaranje javnih politika za organizacije iz BiH

4. Networking radionice

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 15. aprila do 30. novembra 2018. godine