Moja karijera – međusektorski do razvijenog sistema karijernog vodjenja i savetovanja u Kruševcu

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar - Kruševac

CILJ PROJEKTA: Unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih tokom srednjoškolskog obrazovanja, kroz institucionalizaciju međusektorskog modela karijernog razvoja mladih, širenje mreže partnerstava i usluga, kao i dalji razvoj modela KVIS na teritoriji grada Kruševca

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Godišnja evaluacija realizacije Godišnjih planova srednjih škola
  2. Pilotiranje novih aktivnosti – job shadoving i stručna praksa
  3. Edukativna obuka za Timove za KVIS za izradu godišnjih planova za 2018/19. školsku godinu
  4. Sajam karijere – Sajam timova za KVIS srednjh škola u Kruševcu
  5. Sastanci Saveta za karijerno vođenje i savetovanje
  6. Institucionalizacija modela i potpisivanje međusektorskog sporazuma na nivou lokalne zajednice
  7. Ažuriranje online platforme www. eckarijera.org.rs
  8. Karijerni informatori
  9. Završna konferencija

 

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 05. februara do 30. novembra 2018. godine