Kvalitetne usluge karijernog vođenja i savetovanja za bolju zapošljivost mladih – KVIS na BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprinos unapređenju kvaliteta i efektivnosti usluga karijernog vođenja i savetovanja mladih kroz unapređivanje pravno-institucionalnog okvira za sprovođenje politike KviS, podizanje svesti relevantnih aktera o značaju kvalitetnih usluga KviS, jačanje kapaciteta srednjih škola za sprovođenje usluga KviS i osnaživanje mladih za usvajanje veština upravljanja karijerom i donošenje odluka o svom profesionalnom razvoju i planiranju karijere 

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Podrška izradi podzakonskog akta Zakona o dualnom obrazovanju kojim se reguliše rad timova za karijerno vođenje i savetovanje
  2. Realizovanje opšte obuke o karijernom vođenju i savetovanju za škole u dualnom sistemu obrazovanja i napredne obuke o karijernom vođenju i savetovanju mladih iz osetljivih grupa za nastavnike iz srednjih škola
  3. Organizovanje radionica za učenike u školama koje su prošle obuku o karijernom vođenju i savetovanju
  4. Organizovanje javnih događaja za promociju značaju kvalitetnih usluga karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama  i onlajn promotivna kampanja
  5. Onlajn karijerno savetovanje mladih

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 09. marta do 30. novembra 2018. godine