Kvalitetne radne prakse – put ka zapošljivosti mladih

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprinos unapređenju institucionalnog okvira za programe radnih praksi za mlade i promocija koncepta kvalitetnih praksi za mlade

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Konsultativni i radni sastanci sa zainteresovanim stranama u oblasti kvalitetnih radnih praksi
  2. Kreiranje i zagovaranje praktično političkih preporuka za unapređivanje pravnog okvira za sprovođenje kvalitetnih radnih praksi
  3. Organizovanje javnih događaja i onlajn kampanje u cilju promocije koncepta kvalitetnih radnih praksi

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 09. marta do 30. novembra 2018. godine