SINDIKAT U ZAŠTITI PRAVA ZAPOSLENIH

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac

CILJ PROJEKTA: Ojačanje edukativnih i praktičnih kapaciteta pravnih timova sindikata i povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti sindikata kao zaštitnika interesa zaposlenih i članstva i šire javnosti

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Izbor sindikalnih organizacija (preduzeća) koja će se naći u obuhvatu projekta

2. Formiranje pravnih timova (odbora sindikata) u okviru sindikalnih organizacija odnosno preduzeća

3. Pravljenje curriculuma obuke za vreme trajanja projektnog ciklusa i za svaku godinu  ciklusa ponaosob

4.Sprovođenje obuke (info sesije, treninzi, radionice)

5. Izrada priručnika i letaka za bolje razumevanje materije iz obuke te uputstava za korišćenje komunikacionih kanala odnosno matrice ponašanja

6. Praćenje rada pravnih timova (odbora sindikata) u preduzećima iz obuhvata

7. Uspostavljanje komunikacionih kanala između pravnih timova (odbora sindikata) u preduzećima i Službe saveza (pravne i advokatske)

8. Stvaranje osnove za formiranje baze podataka o obraćanju Službi Saveza

9. Analiza i sumiranje rezultata sprovedenih aktivnosti u realizaciji ove faze projekta i objavljivanje rezultata

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine