PRIPREMITI MLADE ZA USPEH – OKC BANJA LUKA

NOSILAC PROJEKTA: OKC Banja Luka

CILJ PROJEKTA: Bolja integracija mladih u svet rada kroz podizanje svesti stanoništva i donosilaca odluka o važnosti karijernog vođenja i savetovanja i kroz bolju saradnju osnovnih i srednjih škola i škola sa privatnim sektorom

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Obuka osoblja osnovne škole o karijernom vođenju

2. Mentorstvo i podrška razvoju ljudskih resursa u procesu planiranja i sprovođenja karijernog vođenja

3. Redizajn i promocija onlajn alata za karijerno vođenje

4. Planiranje i organizacija sajmova zanimanja srednjih škola u izabranim gradovima

5. Dizajniranje, štampanje i distribucija Vodiča o srednjim stručnim školama u izabranim gradovima

6. Planiranje i sprovođenje monitoringa aktivnosti

7. Planiranje i sprovođenje promotivne kampanje širom zemlje

8. Formulisanje sveobuhvatnog dokumenta javne politike

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine