PRAVE VEŠTINE PO MERI POSLODAVACA

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Povećati zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku, kroz razvoj i primenu inovativnih programa i mera unapređenje kompetencija u skladu sa potrebama poslodavaca i stvaranje uslova za institucionalizaciju saradnje obrazovanja i privrede.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Primena inovativne mere obuka-praksa-posao za mlade nezaposlene u drvnoj industriji u Kraljevu

2. Primena programa letnje prakse za postojeće partnerske škole u Kragujevcu i jednu novu školu u Čačku

3. Priprema praktično-političkog dokumenta i rad sektorskih grupa u Kragujevcu i Čačku

4. Istraživanje potreba privrede u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku

 

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine