P4OCD – PODRŠKA UNAPREĐENJU JAVNIH POLITIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Uspostaviti transparentan, inkluzivan i odgovoran proces kreiranja javnih politika u Srbiji i Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje kampanja javnog zagovaranja za unapređenje javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih koje počivaju na dokazima, transparentosti i inkluzivnosti u procesu donošenja odluka

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Stručna podrška za izradu dokumenta praktične politike organizacijama civilnog društva

2. Monitoring posete

3. Radionice za zagovaranje javnih politika za organizacije iz BiH

4. Networking radionice

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine