MOJA KARIJERA - UNAPREĐIVANJE SISTEMA KARIJERNOG RAZVOJA MLADIH U KRUŠEVCU

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar - Kruševac

CILJ PROJEKTA: Unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih kroz pilotiranje, procenu uspešnosti i insitucionalizaciju  međusektorskog modela karijernog razvoja u gradu Kruševcu, podizanje vidljivosti i prepoznatljivosti karijernog razvoja mladih za jačanje zapošljivosti  i zagovaranje kod lokalnih donosilaca odluka za podršku u institucionalizaciji međusektorskog modela karijernog razvoja mladih

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1. Monitoring i evaluacija sprovođenja međusektorskog modela karijernog vodjenja i savetovanja (KVIS)

2. Izrada WEB platforme

3. Edukativna radionica – Izrada novih Godišnjih planova KVIS-a

4. Sajam karijernih timova

5. Institucionalizacija međusektorskog modela KVIS-a

6. Izrada dokumenta praktične politike, koji se odnosi na institucionalizaciju međusektorskog modela KViS-a na lokalnom nivou

7. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine