KVALITETNE USLUGE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST MLADIH – KVIS NA BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Doprinos unapređenju kvaliteta i efektivnosti mera za zapošljivost mladih kroz  uspostavljanje početnih elemenata kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja kroz razvoj standarda usluga KviS-a i zagovaranje njihove primene, jačanje kapaciteta srednjih škola za sprovođenje usluga KviS-a, podizanje svesti relevantnih aktera o značaju kvalitenih usluga karijernog vođenja i savetovanja i osnaživanje mladih za donošenje odluka o svom profesionalnom razvoju i planiranju karijere. 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Podrška izradi i primeni standarda usluga za karijerno vođenje i savetovanje
  2. Razvoj i implementacija napredne obuke za nastavnike srednjih škola o karijernom vođenju i savetovanju mladih, u skladu sa standardima KviS, kao i mladih iz osetljivih grupa
  3. Organizovanje pilot radionica u školama koje su prošle obuku o karijernom vođenju i savetovanju
  4. Organizovanje javnih događaja za promociju značaja kvalitetnih usluga karijernog vođenja i savetovanja i podsticanje umrežavanja nezaposlenih mladih sa predstavnicima privrede
  5. Onlajn karijerno savetovanje mladih

 

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. marta do 30. novembra 2017. godine