POVERENIŠTVO SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE (SSSS) ZA OPŠTINU VRNJAČKA BANJA

Veće Samostalnog sindikata opštine Vrnjačka Banja osnovano je 1961. godine u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, a od 2010. godine radi kao Povereništvo Saveza samostalnih sindikata za opštinu Vrnjačka Banja pri Veću Samostalnih sindikata za Grad Kraljevo i Opštinu Vrnjačka Banja.

Povereništvo je do sada aktivno zastupalo interese svojih članova i radnika uopšte na teritoriji Vrnjačke Banje i organizovalo dosta stručnih sastanaka, seminara i radničko-sportskih igara. Kao deo Saveza samostalnih sindikata Srbije, sprovodi politiku i deluje u skladu sa Statutom i odlukama organa SSSS.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. „Mladi u foksusu“, 1.6.2013. – 30.11.2013.
  2. "Mladi u fokusu II - Unapređenje javnih politika Vrnjačke Banje u oblasti zapošljavanja mladih", 1.5.2014.-30.11.2014.
  3. "Mladi u fokusu - faza III", 1.4.2015.-30.11.2015.
  4. "Fokus na mlade – Unapređenje zapošljivosti mladih u opštini Vrnjačka Banja", 1.4.2016. - 30.11.2016.
  5. “Fokus na mlade – Uspostavljanje održivog praktično-političkog okvira za sprovođenje stručnih praksi za nezaposlene mlade”, – 1.3.2017. – 30.11.2017.