NVO Zora

Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni tazvoj “Zora” iz Zenice osnovano je 2009. godine, od strane prevashodno mladih ljudi, kako bi se položaj mladih u BiH poboljsao, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Udruženje “Zora” je registrovano za delatnost na teritoriju Bosne i Hercegovine, a projektne aktivnosti se odvijaju kako na državnom, tako i na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou.

 

Mladi su primarna ciljna grupa ovog udruženja, a neki od ciljeva i delatnosti udruženja su: unapređivanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva; borba za zaštitu životne sredine i prirodnih bogatstava; podizanje svijesti građanstva o problematici narkomanije; iniciranje i realizovanje stručne i kulturalne saradnje. Postizanje ciljeva udruženja realizuje se kroz neformalnu edukaciju, izdavaštvo, promociju, organizovanje javnih manifestacija i dr.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:                    

  1. “Pripremiti mlade na uspeh – NVO Zora”, 1.3.2017. – 30.11.2017.