GRANSKI SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA, INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, DRVNE INDUSTRIJE I PUTNE PRIVREDE „NEZAVISNOST”

Granski sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala „Nezavisnost“ je interesna, nezavisna i nestranačka organizacija, koja počiva na načelima solidarnosti i uzajamnosti i koja štiti profesionalne, ekonomsko i socijalne interese i prava svojih članova. Registrovan je u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja 9.juna 1997. godine. Sindikat je deo svetske sindikalne građevinske federacije – Internacionale radnika građevinarstva i drvne industrije, koja broji preko 12 miliona članova.

Granski sindikat GIGMDIPP Nezavisnost je reprezentativan na republičkom nivou i jedan je od potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije.

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

  1. Povećanje stepena ostvarivanja prava iz oblasti rada i radnih odnosa gradjevinskih radnika u Srbiji, 1.6.2013. – 30.11.2013.
  2. Povećanje stepena ostvarivanja prava iz oblasti rada i radnih odnosa gradjevinskih radnika u Srbiji - faza 2: Uspostavljanje institucionalne saradnje između sindikata i Inspekcije rada, 1.5.2014. – 30.11.2014.
  3. "Povecanje stepena ostvarivanja prava iz oblasti rada i radnih odnosa gradjevinskih radnika u Srbiji - faza III", 1.4.2015.-30.11.2015.
  4. "Povećanje stepena ostvarivanja prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji – faza IV", 1.4.2016. - 30.11.2016.
  5. “Unapređivanje kapaciteta sindikata za zaštitu prava iz oblasti rada i radnih odnosa građevinskih radnika u Srbiji”, 1.3.2017. – 30.11.2017.