BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ doprinosi ukupnom razvoju društva kroz dodatno obrazovanje i obuku nosilaca društvenih promena, stručnu podršku institucijama, istraživanje i razvoj javnih politika u cilju izgradnje moderne zajednice zasnovane na demokratskim vrednostima.

Strukturu BOŠ-a čini: 1. DAUS: Odeljenje za napredne dodiplomske studije 2. CCB: Centar za izgradnju kapaciteta 3. CEI: Centar za evropske integracije 4. CIREL: Centar za istraživanje religije 5. CePIT: Centar za proučavanje informacionih tehnologija 6. CGCC: Centar za vođenje karijere i savetovanje 7. CDE: Centar za razvoj obrazovanja 8. SOC: Savetodavni obrazovni centar 9. Centar za izdavaštvo

Centar za vođenje karijere i savetovanje doprinosi uspostavljanju i razvoju karijernog vođenja i savetovanja u oblasti obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja kako bi se doprinelo razvoju celoživotnog učenja i unapredila zapošljivost i ukupni ekonomski razvoj Srbije. Ciljevi Centra su:

 1. Konceptualizacija, promocija i kreiranje različitih modela razvoja karijere mladih i odraslih, zaposlenih i nezaposlenih.
 2. Izgradnja kapaciteta svih učesnika u procesu karijernog vođenja i savetovanja.
 3. Razvoj i uvođenje inovativnih modela karijernog vođenja i savetovanja korišćenjem informaciono komunikacionih tehnologija.
 4. Efektivnije zapošljavanje i ekonomski razvoj.

 

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

 1. „Zanimaju me zanimanja – unapređenje zapošljivosti mladih kroz karijerno informisanje srednjoškolaca o zanimanjima“ – 1.6.2013 - 30.11.2013.
 2. „MUSTRA – dijalogom do modela usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada“ – 1.7.2013. – 31.12.2013.
 3. „MUSTRA - Model usaglasavanja sistema obrazovanja i tržišta rada - Razvoj praktično-političkog okvira za unapređenje praksi i završnih ispita u srednjim stručnim školama" - 1.5.2014 - 30.11.2014.
 4. „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji - snimak stanja i naredni koraci" - 1.6.2014. - 30.11.2014.
 5. Trening „Pisanje efektivnih predloga praktične politike" - 1.12.2014. - 1.3.2014.
 6. „P4OCD - Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji" -  1.6.2014. - 30.11.2014.
 7. "Zagovaranje za kontinuitet politike karijernog vodjenja i savetovanja u Srbiji - KViS na BIS", 1.4.2015. - 30.11.2015.
 8. "MUSTRA III - Model usaglasavanja sistema obrazovanja i trzista rada - kampanja zagovaranja preporuka iz sazetog predloga prakticne politike", 1.4.2015.-30.11.2015.
 9. "P4OCD - Podrska civilnom drustvu u zagovaranju prakticnih politika u Srbiji", 1.4.2015. - 30.11.2015.

10.  "Ka boljim prakticnim politikama za kvalitetne programe praksi", 1.7.2015. - 20.12.2015.

11.  “MUSTRA IV: Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada – promocija perspektivnih obrazovnih profila u stručnim školama”, 1.4.2016 – 30.11.2016.

12.   “Zagovaranje za unapređenje kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji” , 1.4.2016 – 30.11.2016.

13.  “P4OCD – Podrška civilnom društvu u javnom zagovaranju praktičnih politika u Srbiji” , 1.4.2016 – 30.11.2016.

14.  “Kvalitetne usluge za bolju zapošljivost mladih”  – 1.3.2017. – 30.11.2017.

15.  „P4 OCD – Podrška unapređenju javnih politika za zapošljavanje mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ – 1.3.2017. – 30.11.2017.