Omladinski komunikativni centar (OKC) - Banja Luka

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sedištem u Banja Luci,  koja deluje u BiH i na međunarodnom  nivou, sa ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih.

Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosi poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

  STRATEŠKI CILJEVI 2012 – 2017

 • CILJ 1:Doprinijeti razvoju  mladog čovjeka koji aktivno radi na poboljšanju kvaliteta života za sve;
 • CILJ 2:Promovisati vrijednosti humanog i odgovornog  društva koje poštuje različitost;
 • CILJ 3:Uspostaviti i razvijati održive mehanizme koji obezbjeđuju podsticajno okruženje za građanski aktivizam mladih;
 • CILJ 4: Omogućiti održivost Radija Gradskog kao komercijalne radio stanice koja se istovremeno bavi promocijom društvenog aktivizma i društvene odgovornosti sa posebnim akcentom na mlade;
 • CILJ 5:Osigurati programsku i financijsku održivost OKCa, te efikasnost, efektivnost i međusobnu sinergiju programa.

Programske oblasti:

 • Izgradnja mira i razvoj demokratije
 • Volonterski programi
 • Zapošljavanje i preduzetništvo
 • Radio Gradski 
 • Psihosocijalni program

Projekti realizovani uz podršku Solidar Suisse:

 1. “Pripremiti mlade na uspeh – OKC Banja Luka”, 1.3.2017. – 30.11.2017.