Omladinski komunikativni centar (OKC) - Banja Luka

Omladinski Komunikativni Centar (OKC) je nevladina i neprofitna organizacija sa sedištem u Banja Luci,  koja deluje u BiH i na međunarodnom  nivou, sa ciljem razvoja građanskog aktivizma mladih. Edukativnim, volonterskim, zagovaračkim, medijskim, psihosocijalnim i aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratije doprinosi poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoju društva jednakih mogućnosti.

  STRATEŠKI CILJEVI 2012 – 2017

  • CILJ 1:Doprinijeti razvoju  mladog čovjeka koji aktivno radi na poboljšanju kvaliteta života za sve;
  • CILJ 2:Promovisati vrijednosti humanog i odgovornog  društva koje poštuje različitost;
  • CILJ 3:Uspostaviti i razvijati održive mehanizme koji obezbjeđuju podsticajno okruženje za građanski aktivizam mladih;
  • CILJ 4: Omogućiti održivost Radija Gradskog kao komercijalne radio stanice koja se istovremeno bavi promocijom društvenog aktivizma i društvene odgovornosti sa posebnim akcentom na mlade;
  • CILJ 5:Osigurati programsku i financijsku održivost OKCa, te efikasnost, efektivnost i međusobnu sinergiju programa.

Programske oblasti:

  • Izgradnja mira i razvoj demokratije
  • Volonterski programi
  • Zapošljavanje i preduzetništvo
  • Radio Gradski 
  • Psihosocijalni program