ZAPOSLENI I RESTRUKTURIRANJE JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA – FAZA 4

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac

CILJ PROJEKTA: Podizanje kapaciteta i osposobljavanje sindikalnih aktivista i učesnika kolektivnih ugovora za praćenje primene i poštovanja potpisanih kolektivnih ugovora

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Trening radionica za jačanje kapaciteta učesnika kolektivnih ugovora za praćenje primene i poštovanje potpisanih kolektivnih ugovora

  2. Nastavak aktivnosti na sprovođejnu detaljnih planova zagovaranja u opštinama u kojima još uvek nije došlo do realizacije istih (Vlasotince i Bojnik) ali i u slučajevima gde se čeka na potpis osnivača

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 20. marta do 30. novembra 2016. godine