ZAGOVARANJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJE U SRBIJI – KVIS NA BIS II

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Unapređenje kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) kroz usvajanje podzakonskih akata koji će regulisati standarde za sprovođenje programa KviS-a neophodnih za unapređenje kvaliteta rada praktičara, kao i nastavak okupljanja relevantnih aktera i podsticanje međusektorske saradnje, kako bi doprineo obezbeđivanju svih preduslova za usvajanje novog Akcionog plana

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Promocija značaja KViS-a i podrška unapređenju rada praktičara usluga KViS-a kroz održavanje dva javna događaja i sprovođenje onlajn kampanje

  2. Analiza Programa za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama i formulisanje preporuka za unapređenje

  3. Pružanje ekspertske podrške procesu kreiranja standarda za celoživotno karijerno vođenje, kao preduslov za unapređenje kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji

  4. Održavanje radnih sastanka sa svim relevantnim akterima/ donosiocima odluka, kako bi se doprinelo uspostavljanju međusektorske saradnje

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine