USPOSTAVLJANJE SISTEMA PRAĆENJA KARIJERE UČENIKA NAKON ZAVRŠETKA SREDNJE ŠKOLE

NOSILAC PROJEKTA: NVO Kocka

CILJ PROJEKTA: Unapređenje održivosti programa karijernog savetovanja i vođenja kroz uspostavljanje sistema praćenja karijere učenika nakon završetka srednje škole

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Ekspertski rad na izradi programa praćenja karijere učenika: prikupljanje informacija, evaluacija postojećih praksi u saradnji sa školama, izrada predloga programa – preporuka, objavljivanje u publikaciji elektronskog priručnika „mape puta“ koji će biti korišten pri implementaciji u školama

  2. Uvođenje programa u školama: održavanje obuke za zaposlene u školama, mentoring usluge za škole - direktna pomoć pri uspostavljanju sistema u svim školama koje učestvuju u programu

  3. Stručni skup o primeni modela praćenja karijere.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine