UNAPREĐIVANJEM SISTEMA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA DO POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U KRUŠEVCU – FAZA 2

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar Kruševac

CILJ PROJEKTA: Unapređivanje sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih u gradu Kruševcu kroz jačanje uloge i unapređivanje praktičnih kapaciteta timova za karijerno vođenje i savetovanje (KviS) u srednjim školama (kreiranje Modela programa KVIS u srednjim školama) i zagovaranje za povećanje zastupljenosti i izdvajanja finansijskih sredstava za aktivnosti KVIS predviđenih godišnjim planovima za mlade i za zapošljavanje za 2017. godinu

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

1.Radni sastanci - priprema za formiranje timova za KviS u srednjim školama u kojima oni ne postoje (u saradnji sa Školskom Upravom)

  1. Lokalni seminari za timove za KViS sa relevantnim akterima Saveta partnera za KviS (Školska uprava, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog orkuga, Kancelarija za mlade, NSZ)

  2. Akreditovana obuka za timove za KVIS

  3. Prezentacija kreiranog modela programa KVISa u srednjim školama

  4. Praćenje realizacije mera KVISa u lokalnim planovima za mlade i za zapošljavanje za 2016. godinu

  5. Popis i praćenje realizacije aktivnosti svih provajdera KVISa na nivou grada Kruševca

  6. Kreiranje predlagačke inicijative ka donosiocima odluka na lokalnom nivou za povećanje zastupljenosti i izdvajanja finasijskih sredstava za aktivnosti KVISa za 2017. godinu

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine