UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – FAZA 4

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti “Nezavisnost”

CILJ PROJEKTA: Izmena Zakona o komunalnim delatnostima (usvajanje predloga sindikata) i formiranje Radne grupe za praćenje javno komunalnih preduzeća, kao i promovisanje granskog kolektivnog ugovora

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Sastanci sa resorno nadležnim ministarstvima i ostalim akterima u procesu restrukturiranja JKP

  2. Promocija projektnih aktivnosti

  3. Treninzi/obuke za Odbore sindikata poverenika i konferencije za medije

  4. Sastanci u JKP koja obavljaju delatnost iznošenja smeća, kao i JKP opterećena kreditima i lokalnim samoupravama u cilju potpisivanja sporazuma o zajedničkom delovanju

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine