UČEŠĆE OMLADINSKOG CIVILNOG SEKTORA U KREIRANJU POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH - FAZA IV

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Unaprediti prilagođenost lokalnih politika zapošljavanja trenutnim potrebama tržišta rada, kroz: veće učešće mladih u konsultativnom procesu, unapređenje lokalnih kapaciteta za monitoring i evaluaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje (LAPZ) i pilotiranje nove mere za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovane na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Informativni i konsultativni sastanci izabranih predstavnika mladih sa mladima u zajednici
  2. Obuka lokalne administracije za monitoring i evaluaciju LAPZ
  3. Pilotiranje nove mere za zapošljavanje mladih na lokalu
  4. Završni događaj – peer review skup i horizontalno učenje mladih

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine