PRAVE VEŠTINE PO MERI POSLODAVACA - FAZA II

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Institucionalizovati dijalog između srednjih stručnih škola i privrede u Kragujevcu, u tri relevantna sektora za grad - metalo-prerađivački, drvna industrija i IKT sektor, kroz uspostavljanje lokalnih sektorskih veća, a sa ciljem unapređenja kvaliteta praktičnog učenja u skladu sa potrebama privrede

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Osnivanje lokalnih sektorskih veća u tri navedena sektora
  2. Pilotiranje programa letnje prakse za učenike srednjih tehničkih škola uključenih u projekat

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine