PRAKSA - MOJA ŠANSA

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse - doprinos većem učešću poslodavaca u praktičnim i stručnim obukama mladih, posebno u meri „Stručna praksa“ (u odnosu na 2015 godinu)

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Saradnja sa članovima radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje u cilju povećanja broja korisnika (poslodavaca) u meri Stručna praksa za minimum 5% u odnosu na prethodnu godinu i povećanje ukupnih opredeljenih sredstava za meru u skladu sa brojem korisnika

  1. Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sa ciljem da se informiše, promoviše i podstakne veće učešće poslodavaca u meri Stručna praksa

  2. U saradnji sa NSZ kreirati „Vodič za stručnu praksu“

  3. Prezentacija publikacije i panel diskusija

  4. U okviru postojećeg profila Unije poslodavaca Srbije na Facebook-u otvoriti posebnu stranicu za ovaj projekat sa ciljem da se promoviše stručna praksa za mlade

  5. Elektronska publikacija istraživanja „Praksa moja šansa“

  6. Konferencija - Svečana dodela priznanja

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine