POVEĆANJE STEPENA OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBLASTI RADA I RADNIH ODNOSA GRAĐEVINSKIH RADNIKA U SRBIJI – FAZA 4

NOSILAC PROJEKTA: Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede „Nezavisnost“

CILJ PROJEKTA: Promovisanje sadržaja Granskog kolektivnog ugovora (KU), obuka za njegovu primenu i zaključivanje KU kod poslodavaca, kao i dobijanje proširenog dejstva za granski KU

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Okrugli sto u Beogradu

  2. Treninzi/obuke za sindikalne aktiviste po regionima/preduzećima za primenu Granskog KU i veštine kolektivnog pregovaranja

  3. Štampanje promotivnog materijala i materijala za obuku

  4. Promovisanje aktivnosti putem interneta

  5. Sastanci/konsultacije

  6. Završna konferencija i prezentacija rezulata projektnih aktivnosti

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine