P4OCD – PODRŠKA CIVILNOM DRUŠTVU U JAVNOM ZAGOVARANJU PRKATIČNIH POLITIKA U SRBIJI - FAZA II

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Uspostaviti transparentan, inkluzivan i odgovoran proces kreiranja javnih politika u Srbiji kroz podršku izvođenja 10 kampanja javnog zagovaranja za unapređenje javnih politika

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Podrška kampanjama javnog zagovaranja OCD (stručna podrška i monitoring posete)

  2. Networking radionice

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 01. aprila do 30. novembra 2016. godine