MUSTRA IV – MODEL USAGLAŠAVANJA SISTEMA OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA - PROMOCIJA PERSPEKTIVNIH OBRAZOVNIH PROFILA U STRUČNIM ŠKOLAMA

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Unapređenje znanja i povećanje zainteresovanosti učenika (i njihovih roditelja) završnih razreda osnovnih škola u Kruševcu i Užicu za perspektivne obrazovne profile u srednjim stručnim školama, za kojima postoji realna potreba na tržištu rada, kroz promotivnu kampanju

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Konsultacije i identifikovanje dva perspektivna obrazovna profila koji će se promovisati 2. Osmišljavanje, organizacija i realizacija marketinške kampanje 3. Izrada praktičnog priručnika/brošure za kreiranje i sprovođenje promotivnih kampanja 4. Diseminacija priručnika i prezentacije školama sa istim područjima rada 5. Promotivne aktivnosti u cilju povećanja svesti o važnosti osmišljavanja i realizacije modernih promotivnih kampanja

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine