KOLEKTIVNI UGOVOR U FOKUSU DOSTOJANSTVENOG RADA – FAZA II

NOSILAC PROJEKTA: Samostalni sindikat metalaca Srbije i Savez samostalnih sindikata Srbije

CILJ PROJEKTA: Izrada predloga izmena aktuelnih rešenja Zakona o radu koja se odnose na kolektivno pregovaranje

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Sastanak eksperata u cilju razmatranja nacrta predloga izmena aktuelnih rešenja Zakona o radu (ZOR) koja se odnose na kolektivno pregovaranje

  2. Radionica o konkretnim aspektima izmena ZOR-a i uticaj na granski kolektivni ugovor

  3. Okrugli sto – stručno savetovanje

  4. Publikacija predloga rešenja i izrada spota

  5. Završni skup

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2016. godine