ZAPOSLIMO MLADE

NOSILAC PROJEKTA: Unija poslodavaca Srbije

CILJ PROJEKTA: Unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu sektora malih i srednjih preduzeća

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: uticati na sačinjavanje aktivnih politika zapošljavanja na centralnom nivou, u pravcu da mera stručna praksa bude predominantno usmerena na sektor malih i srednjih preduzeća.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: 1. Izrada izvoda praktične politike koji se odnose na meru stručna praksa

  1. Radni sastanci sa predstavnicima koji učestvuju u izradi Nacionalnog plana za zapošljavanje

  2. Pojedinačni sastanci

  3. Okrugli sto

  4. Informisanje medija o aktuelnom problemu visoke nezaposlenosti mladih i preporukama

  5. Predstavljanje predloga izmene Pravilnika o načinu i kriterijumima sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja i preraspodele sredstava u korist mere „Stručna praksa“ na sastancima radne grupe za izradu NAPZ i na pojedinačnim sastancima

  6. Radni sastanak sa predstavnicima stalnog radnog tela Socijalno ekonomskog

  7. Predstavljanje predloga izmene Pravilnika predstavnicima poslodavaca u UO NSZ

  8. Konsultativni sastanci sa predstavnicima lokalne samouprave u Kragujevcu i Novom Sadu i sa sindikatom u Vrnjačkoj Banji

  9. Završna konferencija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine