ZAPOSLENI I RESTRUKTURIRANJE JKP - FAZA 3

NOSILAC PROJEKTA: Savez samostalnih sindikata za više opština - Leskovac

CILJ PROJEKTA: Profilisanje stavova sindikata o potrebnom i održivom nivou kolektivnih i pojedinačnih prava zaposlenih u budućim JPP i resturkturiranim JP i oživljavanje rada socijalno ekonomskog saveta grada i intenziviranje osnivanja u opštinama Jablaničkog upravnog okruga

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: Potpisivanje teritorijalnih kolektivnih ugovora za zaposlene u javno-komunalnim preduzećima za 5 opština Jablaničkog okruga.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Određivanje sastava radnog tela koje će koordinrati aktivnosti, imenovanje koordinatora za svaku lokalnu samoupravu

  2. Radionice - Pravljenje detaljnog plana zagovaranja za opštine Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i grad Leskovac

  3. Zagovaračke / pregovaračke aktivnosti u opštinama opštine Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i grad Leskovac

  4. Radionica

  5. Završni skup

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine