ZAGOVARANJE ZA KONTINUITET U SPROVOĐENJU POLITIKE KARIJERNOG VOĐENJA U SRBIJI – KVIS NA BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Podrška unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: Ponovno otpočeti proces sačinjavanja strateških dokumenata koji se odnose na sistem karijernog vođenja i savetovanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Sajam školskih timova za karijerno vođenje

  2. Formiranje ekspertske grupe za unapređivanje strateškog okvira za KviS

  3. Organizacija radnih sastanaka ekspertske grupe

  4. Priprema priloga za Strategiju KviS i prateći Akcioni plan

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine

ZAGOVARANJE ZA KONTINUITET U SPROVOĐENJU POLITIKE KARIJERNOG VOĐENJA U SRBIJI – KVIS NA BIS

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Podrška unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: Ponovno otpočeti proces sačinjavanja strateških dokumenata koji se odnose na sistem karijernog vođenja i savetovanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Sajam školskih timova za karijerno vođenje

  2. Formiranje ekspertske grupe za unapređivanje strateškog okvira za KviS

  3. Organizacija radnih sastanaka ekspertske grupe

  4. Priprema priloga za Strategiju KviS i prateći Akcioni plan

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine