UNAPREĐIVANJEM SISTEMA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA DO POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U KRUŠEVCU

NOSILAC PROJEKTA: Edukativni centar Kruševac

CILJ PROJEKTA: Uspostavljanje funkcionalnog, dostupnog, kvalitetnog i održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja mladih na teritoriji grada Kruševca kao instrumenta kojim se doprinosi zapošljavanju mladih

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA:

  1. Lokalni Savet za karijerno vođenje i savetovanje da preuzme vodeću ulogu u razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja u Kruševcu,

  2. Uključiti pitanje karijernog vođenja i savetovanja kao prioritet u lokalna strateška dokumenta koja se odnose na pitanja mladih i zapošljavanja.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Uspostavljanje web portala

  2. Medijska promocija (dve TV emisije)

  3. Pet konsultativnih sastanaka sa lokalnim akterima

  4. Dva konsultativna sastanka sa Savetom za karijerno vođenje i savetovanje grada Kruševca

  5. Konferencija

  6. Završna prezentacija

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine