UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH KROZ PREVAZILAŽENJE NEUSKLAĐENOSTI IZMEĐU OBRAZOVNOG SISTEMA I TRŽIŠTA RADA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Inicijativa za razvoj i saradnju

CILJ PROJEKTA: Doprineti zapošljavanju mladih kroz definisanje mehanizama za prevazilaženje neusklađenosti između obrazovnog sistema i tržišta rada u Srbiji

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Formiranje Strateške grupe

  2. Izrada studije – formulisanje preporuka za unapređenje postojeće situacije

  3. Okrugli sto u Beogradu

  4. Završna konferencija u Beogradu.

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 20. decembra 2015. godine