UNAPREĐENJE KVALITETA USLUGA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA

NOSILAC PROJEKTA: NVO Kocka

CILJ PROJEKTA: Kreiranje održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u srednjim školama, kroz unapređenje usluge KViS

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Istraživanje o postignućima treninga i mentoringa u 13 škola u prethodnom projektnom periodu

  2. Dva treninga za članove Timova za KViS

  3. In-house treninzi u školama – izvođeni od strane obučenih članova Timova za KViS

  4. Stručni skup o KViS

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine