SMANJENJE RADA NA CRNO KROZ UMREŽAVANJE INSTITUCIJA I TRANSPARENTNIJI RAD INSPEKCIJE RADA

NOSILAC PROJEKTA: Fondacija „Centar za demokratiju“

CILJ PROJEKTA: Doprinos smanjenju rada na crno kroz uspostavljnje informacionog sistema kojem će imati pristup Inspektorat za rad i druge institucije i uspostavljanje zasebnog sajta Inspektorata za rad

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada komunikacione strategije

  2. Analiza troškova uspostavljanja informacionog sistema i sajta Inspektorata za rad

  3. Analiza posledica nepostojanja informacionog sistema i zasebne internet stranice i pozitivnih efekata uspostavljanja informacionog sistema i sajta Inspektorata za rad

  4. Analiza institucionalnih i normativnih promena koje zahteva uspostavljanje informacionog sistema

  5. Konsultativni sastanci

  6. Promotivne aktivnosti

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. aprila do 30. novembra 2015. godine