RADNIČKA VEĆA U SRBIJI – MODEL ZA UNAPREĐENJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PRAVA NA OSNOVU RADA

NOSILAC PROJEKTA: Industrijski sindikat Srbije

PARTNER NA PROJEKTU: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Stvoriti održivi okvir za organizovanje radnika u preduzećima koji počiva na zaštiti i unapređenju prava vezanih za rad, konsultativnom procesu i radničkoj participaciji u kreiranju politike preduzeća u Srbiji.

SPECIFIČNI CILJEVI JAVNOG ZAGOVARANJA: Izmeniti zakonodavni okvir, u smeru stvaranja mogućnosti za osnivanje radničkih veća u Srbiji.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Izrada nacrta normativnog okvira za Radnička veća

  2. Konsultativni proces

  3. Ekspertska radionica

  4. Konferencija „Ka formiranju Radničkih veća u Srbiji – unapređenje prava iz radnog odnosa i prava na osnovu rada u procesu evropskih integracija“

  5. Sastanci

  6. Četiri okrugla stola - predstavljanje predlog za unapređenje zakonodavnog okvira za radničku participaciju kroz radnička veća u Srbiji

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 20. maja do 30. novembra 2015. godine.