PRAVE VEŠTINE PO MERI POSLODAVCA

NOSILAC PROJEKTA: Razvojni biznis centar Kragujevac

CILJ PROJEKTA: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost maturanata srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština dobijenih kroz sistem obrazovanja tehničke struke i potreba tržišta rada.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Istraživanje o identifikaciji potencijala za unapređenje praktične nastave

  2. Dva tematska okrugla stola o rezultatima istraživanja

  3. Dve info-sesije za srednje stručne škole – prezentacija predloga za unapređenje praktične nastave

  4. Inicijalni sastanak ključnih aktera – Lokalni savet za zapošljavanje, Aktiv direktora srednjih škola, Školska uprava, Nacionalna služba za zapošljavanje

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. jula do 20. decembra 2015. godine