P4OCD – PODRŠKA CIVILNOM DRUŠTVU U JAVNOM ZAGOVARANJU PRAKTIČNIH POLITIKA U SRBIJI

NOSILAC PROJEKTA: Beogradska otvorena škola

CILJ PROJEKTA: Pružiti stručnu podršku organizacijama civilnog društva, koje deluju u okvitu programa Solidar Suisse „Dostojanstven rad“, da sprovedu efektivne kampanje javnog zagovaranja za definisane praktično-političke ciljeve.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

  1. Ekspertska podrška

  2. Monitoring posete organizacijama

  3. Networking radionice

TRAJANJE: Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 30. novembra 2015. godine.